Αναβάθμιση έκδοσης skroutz/bestprice xml για OpenCart 2.3.x – 3.x