Ανανέωση του extension OCGR Skroutz BestPrice XML – 10.0.6