Μεταφορικά (Shipping)

Υπολογισμός μεταφορικών στο OpenCart 1.5.x

Η ρύθμιση των μεταφορικών στο OpenCart είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία όμως θα μας εξασφαλίσει σωστό υπολογισμό μεταφορικών.

Μέσα από το διαχειριστικό σας, πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι στο υπομενού χώρες υπάρχουν όλες οι χώρες που σας ενδιαφέρουν και στις ζώνες (zones), ότι υπάρχουν όλες οι πόλεις ή/και νομοί για κάθε χώρα.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα φτιάξουμε μεταφορικά ίδια για όλη την Ελλάδα. (παρακάτω έχουμε προσθέσει ένα link για πιο πολύπλοκα μεταφορικά στο OpenCart)
Πάμε λοιπόν στο υπομενού Γεωγραφικές Ζώνες (Geo Zones) και επιλέγουμε να φτιάξουμε μια νέα γεωγραφική ζώνη που θα την ονομάσουμε Ελλάδα. Βάζουμε τις ρυθμίσεις όπως ακριβώς φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και αποθηκεύουμε.

Δημιουργία Γεωγραφικής Ζώνης στο OpenCart

Τώρα αφού αποθηκεύσαμε την περιοχή μας, πάμε στο υπομενού Aποστολή (Shipping) που υπάρχει στο μενού Πρόσθετα (Extensions).

Το πιο σύνηθες είναι τα μεταφορικά να υπολογίζονται με βάση το βάρος, οπότε επιλέγουμε επεξεργασία στο extension υπολογισμός μεταφορά με το βάρος (Weight Based Shipping).
Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τις περιοχές που έχουμε ορίζει για τα μεταφορικά με το βάρος αλλά και τις ρυθμίσεις που βάλαμε για αποστολές στην γεογραφική ζώνη Ελλάδα που δημιουργήσαμε προηγουμένως.

Βλέπετε κάποια νούμερα στην εικόνα. Η ανάλυση τους είναι απλή.
Το πρώτο νούμερο είναι το μέχρι πόσα κιλά, μετά βάζουμε άνω-κάτω τελεία (:) και μετά το κόστος. Έτσι στο παράδειγμα: 2:5.00,3:7 σημαίνει ότι μέχρι 2 κιλά το κόστος είναι 5 € και από 2 έως 3 κιλά το κόστος αλλάζει σε 7 €

Σημείωση: Για να υπολογίζει το κατάστημα σας το κόστος σε € θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε αυτό το νόμισμα, αλλιώς θα εμφανίζει το κόστος στο νόμισμα που ορισμένο ως προεπιλογή. Εάν ο χρήστης έχει ρυθμισμένο άλλο νόμισμα, τότε το κόστος των μεταφορικών θα εμφανίζεται με βάση την ισχύουσα ισοτημία.

Έχετε πολύπλοκα μεταφορικά στο OpenCart; Για παράδειγμα με βάση το βάρος, το μέγεθος, την περιοχή αλλά και ότι άλλο θέλετε; Δείτε το τελευταίο μας άρθρο για τα μεταφορικά στο OpenCart.