Δοκιμαστικές πληρωμές με Εθνική, μη διαθέσιμες για σήμερα