Δυνατότητα κατοχύρωσης domain name από … 511 διαφορετικές καταλήξεις