Σύνδεση OpenCart με Entersoft ERP

Το OpenCart είναι μια πλατφόρμα που έχει την δυνατότητα να επεκταθεί σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, είναι η σύνδεση με ERP της ελληνικής ή παγκόσμιας αγοράς. Η Entersoft είναι μια ελληνική εταιρία που παρέχει μια λύση ERP. Παρακάτω θα σας αναλύσουμε τον τρόπο διασύνδεσης που παρέχουμε με το συγκεκριμένο ERP

Η διασύνδεση γίνεται με 2 τρόπους. Αρχεία CSV ή XML api calls. (θα χρειστεί να έχετε το Documentation API Manual και τα web services ανοιχτά). Τα πεδία που μεταφέρονται με την γέφυρα είναι τα παρακάτω:

  • Στοιχεία πελατών (όλα τα στοιχεία)
  • Στοιχεία παραγγελίας (όλα τα στοιχεία) και συσχετισμοί με πελάτες
  • Στοιχεία προϊόντων (χωρίς τις εικόνες)

Οι εικόνες μπορούν να μεταφερθούν από το OpenCart προς το Entersoft ERP μέσω URL που θα κατεβάζει την εικόνα από τον server. Για να ανεβάσετε τις εικόνες, θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα στο διαχειριστικό του OpenCart.
Μπορούν να ανέβουν μαζικά οι φωτογραφίες των προίόντων βάζοντας τον κωδικό του προϊόντος στο όνομα της εικόνας και ανεβάζοντας μαζικά τις φωτογραφίες στον φάκελο του ηλ. καταστήματος. Έτσι το σύστημα θα βρει αυτόματα τις εικόνες και θα κάνει συγχρονισμό.
Η λήψη στοιχείων αλλά και η αποστολή στοιχείων από και προς το OpenCart είναι 1 γέφυρα που έχουμε φτιάξει εμείς και χρειάζεται να εγκατασταθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αλλαγές από πλευράς Entersoft θα πρέπει να γίνουν ώστε να φορτώνονται οι αλλαγές του καταστήματος αλλά και να αποστέλλονται οι αλλαγές από το EnterSoft.

Κόστος γέφυρας OpenCart: 500 ευρώ+ΦΠΑ (Εφάπαξ χρέωση) – 45 ευρώ (τελική τιμή) η κάθε έξτρα εργατοώρα σε περίπτωση αλλαγής της γέφυρας μετά από αίτημα του πελάτη ή αλλαγή του προγράμματος της Entersoft.

Ενημέρωση: Για να έχετε εγκατάσταση της γέφυρας στο κατάστημα σας, θα πρέπει να μας παρέχετε πρόσβαση FTP στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα καθώς και το Documentation API Manual που θα σας δώσει η Entersoft με την ενεργοποίηση των web services.